مرمت کاشی کاری و ستون سنگی ایوان خلوت کریمخانی به پایان رسید

منبع: همگردی

14

1401/8/29

19:31


میراث آریا/ براساس خبرهای بدست رسیده، مرمت کاشی کاری و ستون سنگی ایوان خلوت کریمخانی به پایان رسید.

آفرین امامی گفت: مجموعه حجره های اطراف حیاط اختصاصی عمارت بادگیر، بخشی از فضاهای با ارزش بحساب می آیند که به لحاظ معماری نیمه پوشیده محسوب می شود. همچنین به لحاظ زیبایی در تزئینات بکار رفته در آنها (کاربندی و گچبری) مورد توجه هستند.

مدیر کاخ گلستان ادامه داد: بر این اساس به دلیل نقص و آسیب جدی در پوشش بام این حجره ها، در معرض رطوبت و بارش قرار گرفتن تزئینات داخلی این فضاها و قدیمی بودن ساختار و لایه بندی بام و علاوه بر آن عایق بندی نامناسب، عملیات مرمتی شامل برچیدن اندودهای آسیب دیده، عایق بندی و آجر فرش بام با روش سنتی در این بخش از کاخ گلستان طراحی و اجرا شد.

او تصریح کرد: این عملیات مرمتی به منظور رفع این آسیب ها برای بام انبارهایی که در جنوب غربی این محوطه قرار دارد، انجام شده است.

امامی ادامه داد: مرمت و استحکام بخشی تزئینات کاشی کاری در نمای دیوار، بنا و طاق نماهای محوطه کاخ گلستان و جبهه شرقی بنای عمارت خلوت کریمخانی که فضای نیمه باز بشمار می آید، نیز انجام شده است. این تزئینات و ستون های سنگی بنای خلوت کریمخانی بواسطه آنکه عمدتا در فضای باز یا نیمه باز و در معرض آسیب های جوی و بارشی هستند، بخش عمده ای از فعالیت های هر ساله اداره فنی کاخ گلستان را به خود اختصاص می دهند.

مدیر مجموعه میراث جهانی کاخ گلستان افزود: وسعت آسیب های مطرح شده باعث قرارگیری مرمت بخشی از این سطوح در برنامه هر ساله کاخ گلستان است. در مرمت های انجام شده طیف متنوعی از راهکارها و تجربیات مرمتی شامل تثبیت یا برچیدن کاشی ها به نسبت میزان آسیبی که در زمینه قرارگیری کاشی ها رخ داده، برطرف کردن طبله شدگی، زیرسازی و مقاوم سازی زمینه کاشی ها، انتقال کاشی ها به محیط کارگاهی برای مرمت، پاکسازی و تثبیت نقش و لعاب و نصب مجدد آنها، موزون سازی، مرمت و تثبیت ستون سنگی در نمای شرقی عمارت خلوت خانه کریمخانی بدون تعویض یا برچیدن کامل ساختار ستون و بازسازی بخش خرد شده ستون با تکیه بر اصول مرمتی مورد تایید از جمله روشهایی بوده که در مواجهه با آسیب های این اجزای تاریخی بکار گرفته شد.

مرمت کاشی کاری و ستون سنگی ایوان خلوت کریمخانی به پایان رسید

مطالب مشابه


نظرات


تصویری


ویدئو