بیانیه مجمع ناشران دیجیتال اسلامی 

منبع: حوزه

13

1401/8/29

22:54


حوزه/همه کسب و کارهای مجازی فعال در اینستاگرام ، ممکن است تنها با یک اشاره و در یک شب، توسط آمریکایی ها حذف شوند.

بیانیه مجمع ناشران دیجیتال اسلامی 

به گزارش خبرگزاری حوزه در بیانیه مجمع ناشران دیجیتال اسلامی آمده است: همه کسب و کارهای مجازی فعال در اینستاگرام ، ممکن است تنها با یک اشاره و در یک شب، توسط آمریکایی ها حذف شوند.

اگر اهمیت ملی شدن صنعت پیام‌رسان‌ها و شبکه های اجتماعی و خودکفایی در این حوزه – با توجه به تأثیر مستقیم و غیر مستقیم آن در عرصه های اقتصادی، فرهنگی، امنیتی، اجتماعی، سیاسی و ... – از مستقل شدن و خودکفایی در صنایع و فناوری هایی نظیر هسته ای، موشکی، پهپاد، هوا فضا و ... بیشتر نباشد، قطعاً کمتر از اینها نخواهد بود.

در سال های گذشته، برای خرید پهنای باند خارجی و استفاده از شبکه های اجتماعی آمریکایی، در هر سال، چند هزار میلیارد تومان از جیب مردم برداشته شده است؟!

مردم با قیمت بسیار کمتر می توانند از ترافیک داخلی استفاده کنند و آن پول هنگفت هم صرف رشد اقتصاد دیجیتال کشور و کمک به شرکت های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات شود.

فارغ از همه مشکلات و آسیب های جدی ای که فعالیت اینستاگرام در کشور دارد، از جمله آسیب ها و بحران های فرهنگی، اخلاقی، امنیتی، اجتماعی، سیاسی و ... ، حتی فقط برای اقتصاد دیجیتال کشور و همچنین کسب و کارهای مجازی هم که شده، باید برای همیشه دست شبکه های اجتماعی آمریکایی را از این کشور قطع کرد رویه گذشته، نامش توسعه کسب و کارهای مجازی نیست، فرستادن آنها به قتلگاه و ذبح اقتصاد دیجیتال کشور و بند کردن آن به یک تار مو است.

متن کامل بیانیه را در اینجا بخوانید:

نظرات


تصویری


ویدئو