فیلم | مستند "برای داعش"

منبع: حوزه

18

1401/9/17

21:43


روایتی از ضربه به شبکه داعش در ایران و اعترافات عوامل حادثه شاهچراغ(ع) برای اولین بار

فیلم | مستند "برای داعش"

نظرات


تصویری


ویدئو