نامه جریمه مشهدی باقر قاچاقچی

منبع: رکنا

1

1401/11/12

19:08


نامه جریمه مشهدی باقر قاچاقچی

به گزارش خبرنگار تاریخ رکنا، نامه ای تاریخی از جریمه یک قاچاقچی را مشاهده می کنید.

مشهدی باقر قاچاقچی!

اعلام ضرورت پرداخت جریمه توسط یک قاچاقچی

وزارت داخله حکومت خمسه

سواد رقعه اداره مالیه خمسه

مورخه ۱۸ برج اسد ۱۳۳۶

مقام محترم حکومت جلیله خمسه و مضافات

جواب نمره۶۳۱؛ محترماً تصدیع می دهد، به موجب احکام مرکزی که از نظر مبارک گذشته، ناچاراست که جدّاً جریمه قانونی را از« مشهدی باقر » قاچاقچی دریافت و پس از مدتی، احکام مرکزی را بلا جواب گذاشت و چون اداره بجز دریافت جریمه تکلیف دیگری ندارد، لهذا متمنی است قدغن فرمایند که مشارالیه را توقیف نموده و بدون پذیرفتن هیچ عذر، جریمه مزبور را مطالبه و دریافت و در صورتی که«مشهدی باقر»عذری راجع به این مسئله داشته باشد، در اداره مالیه به هیچ وجه پذیرفته نشده و باید مستقیماً به وزارت جلیله مالیه یا خزانه داری کل رجوع نماید.

کابینه حکومت خمسه

خوانش: میرغوغا

 

منبع : هستان

مطالب مشابه


نظرات


تصویری


ویدئو