خدمات دولت سیزدهم در مورد درمان ناباروری

1

1401/11/12

19:58


معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور گفت: بیمه درمان ناباروری در دولت سیزدهم اختصاص پیدا کرد.

خدمات دولت سیزدهم در مورد درمان ناباروری

به گزارش بهداشت نیوز، انسیه خزعلی در خصوص خدمات دولت سیزدهم به زنان باردار و فرزندان آنها گفت : بیمه زنان باردار تا پایان شیردهی و کودکان آنها تا پایان 5 سالگی در دولت سیزدهم انجام شده است.
 معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور در دولت سیزدهم افزود: بیمه درمان ناباروری در سال اول این دولت انجام شده است، ضمن اینکه 6 میلیون نفر هم تحت پوشش بیمه رایگان سلامت قرارگرفتند؛ لذا باید قدردان تلاش ها و زحمات باشیم.

 

نظرات


تصویری


ویدئو