فدریکو کیه زا: زانویم را حس نمی‌کردم

منبع: طرفداری

1

1401/11/14

21:50


فدریکو کیه زا: زانویم را حس نمی‌کردم

فدریکو کیه زا از دوران سخت آسیب دیدگیش می گوید

فدریکو کیه زا از دوران سخت مصدومیت شدیدش گفت.

طرفداری | فدریکو کیه زا در ژانویه 2020 در برخورد با کریس اسمالینگ دچار مصدومیت شدیدی شد و مدت ها طول کشید تا بتواند به شرایط بازی را پیدا کند.

فدریکو کیه زا به آمازون پرایم گفت:

می خواستم به توپ ضربه بزنم که اسمالینگ روی پایم آمد و من درد شدیدی را در زانویم حس کردم. ابتدا فکر کردم تاندونم پاره شده. به بازی برگشتم و حس کردم زانویم از بین رفته. دکتر به زمین آمد و من به او گفتم که دیگر زانویم را حس نمی کنم. وقتی به بازی برگشتم تصمیم گرفتم تلاش کنم اما با هر قدم صدایی می شنیدم. صدا بلند و بلندتر می شد. انگار که زانویم داشت از مفصل بیرون می آمد. روی زمین افتادم.

لورنزو پلگرینی به سمت من آمد تا دلداریم بدهد. به او گفتم زانویم له شده. تا دکتر زانویم را معاینه کرد از شدت درد گریه کردم. پارتنرم فکر می کرد من ادا در می آورم و خودم را به مصدومیت زده ام! او خواست مرا ببیند اما بیرون از خانه. به او توضیح دادم نمی توانم تکان بخورم تا بالاخره باور کرد!

مطالب مشابه


نظرات


تصویری


ویدئو