جزئیات آموزش کارآفرینی در شهرک های صنعتی

1

1401/12/2

16:50


مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی قزوین گفت: ۳۰ هزار نفر ساعت آموزش کارآفرینی، مهارتی و طی سال جاری در شهرک های و نواحی صنعتی استان برگزار شد.

رضا صفاری روز سه شنبه در نشست هماهنگی برنامه های آموزشی شهرک های صنعتی استان قزوین افزود: این دوره ها در قالب ۱۸۰ دوره آموزشی برای مدیران و کارشناسان واحدهای تولیدی و صنعتی، کارگاهی و خدماتی مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی استان قزوین برگزار شده است.

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین با اشاره به نقش آموزش در ارتقای بهره وری در بخش صنعت و تولید، گفت: این دوره ها به آموزش های مدیریتی و مهارتی و فن بازار و کسب و کار تقسیم و به متقاضیان آموزش داده شدند.

این مسوول اظهار کرد: ۲ هزار و ۷۰۰ نفر در این دوره های آموزشی شرکت و گواهینامه دریافت کردند.

رئیس هیات مدیره شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین گفت: برگزاری این دوره ها در ارتقای سطح دانش و مهارت مدیران و کارکنان واحدهای صنعتی کوچک،افزایش کارآیی و اثربخشی در واحدهای صنعتی،آشنایی با قوانین و مقررات کار، بهینه سازی مصرف انرژی ، مدیریت رفتار سازمانی و آموزش و آشنایی با قوانین مالیاتی و اصول انبارداری، ایمنی در محیط کار و توسعه بازار بین الملل بسیار موثر است.

سید محمود عرب مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای قزوین نیز در این نشست با اشاره به اهمیت مهارت آموزی برای ورود به بازار کار بویژه در واحدهای صنعتی گفت: با ابلاغ طرح مهارت آموزی در محیط واقعی کار در ۱۱ ماهه سالجاری ۷۲۷ نفر با ۱۷۴ هزار نفر ساعت در محیط واقعی کار آموزش دیده اند.

این مسوول افزود: در حال حاضر بیش از ۳۰ واحد آموزش در محیط واقعی کار در واحدهای تولیدی و کارگاهی استان فعال هستند.

وی اظهار کرد: حدود ۸۰ درصد افراد پس از مهارت آموزی در محیط‌های واقعی کار جذب بازار کار می‌شوند.

مدیر کل آموزش فنی و حرفه ای استان قزوین با بیان اینکه در آموزش‌های مهارتی محیط واقعی کار، آموزش‌های ارائه شده متناسب با نیاز بازار کار و صنعت است،افزود: باید آموزش‌های مهارتی هدفمند باشد تا بتوان ضمن افزایش بهره وری به اشتغالزایی هم کمک کرد.

استان قزوین دارای ۱۳ شهرک و ۶ ناحیه صنعتی است.

منبع: ایرنا

مطالب مشابه


نظرات


تصویری


ویدئو