نحوه ثبت اعتراض به رتبه قطعی رتبه بندی معلمان

1

1401/12/14

23:52


نحوه ثبت اعتراض به رتبه قطعی رتبه بندی معلمان در سامانه مای مدیو را در ادامه ببینید.

نحوه ثبت اعتراض به رتبه قطعی رتبه بندی معلمان

امروز کارنامه رتبه بندی معلمان برای فرهنگیانی که پیامک دریافت کرده اند در سامانه مدیو قابل مشاهده است. زمان مشاهده نخست مشخص است و تا ۱۰ روز فرصت اعتراض وجود دارد. نحوه ثبت اعتراض به رتبه قطعی رتبه بندی معلمان در سامانه مای مدیو به قرار زیر است:

 

 

منبع: اندیشه معاصر

مطالب مشابه


نظرات


تصویری


ویدئو