خون بند ناف، چه کارایی هایی دارد؟

منبع: نی نی بان

11

1398/5/20

18:48


خون بند ناف حاوی سلول‌های بنیادی خون‌ساز است. معمولا این سلول‌ها می‌توانند برای درمان بیماری‌های بدخیم سیستم خون‌ساز و بعضی دیگر از بیماری‌های این سیستم و همچنین بیمارانی که دچار انواع بدخیمی‌ها شده‌اند و برای بازسازی مغز استخوان پس ازشیمی درمانی و پرتودرمانی‌های شدید استفاده شود.
بانک‌های خون بند ناف به دو دسته عمومی و خصوصی تقسیم می‌شوند. ،در بانک‌های عمومی هیچ‌گونه هزینه‌ای از اهداکننده خون بند ناف دریافت نمی‌شود؛ زیرا نمونه‌ای که اهداکننده به بانک خون بند ناف عمومی اهدا می‌کند، برای مصرف عموم بیماران است، نه صرفا برای مصرف خود نوزاد و خانواده فرد اهداکننده.
این درحالی ا‌ست که در بانک‌های خصوصی، هزینه پردازش و نگهداری را خانواده اهداکننده پرداخت می‌کند.چرا بهتر است خون بندناف را به بانک‌های عمومی دهیم؟همه متخصصان این رشته مردم کشور خود را تشویق می‌کنند که نمونه‌های خون بند ناف فرزند خود را به بانک‌های عمومی خون بند ناف اهدا کنند، زیرا با اهدا به بانک‌های عمومی، همه نمونه‌ها با خصوصیات ژنتیکی مختلف جمع‌آوری و در یک مرکز نگهداری می شود بنابراین هر زمان که این نمونه‌ها با یک بیمار سازگار باشد، برای پیوند در اختیار آن فرد گذاشته می‌شود.
اهدای خون بند ناف به بانک‌های عمومی کاملا رایگان است. هم اکنون یک مرکز خصوصی و دو مرکز عمومی برای جمع‌آوری خون بندناف داریم.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو