عفونت گوش کودکان، چند نوع دارد؟

منبع: نی نی بان

7

1398/5/20

19:50


عفونت گوش چیست؟عفونت گوش کودکان یک التهاب درگوش میانی است که معمولا توسط باکتری ایجاد می شود،و وقتی که مایع در پشت پرده گوش قرار دارد رخ می دهد. هر کسی می تواند یک عفونت گوش داشته باشد، اما بچه ها آنها را بیشتر از بزرگسالان دریافت می کنند.پنج نفر از شش کودک حداقل یک عفونت گوش را بعد از روز سوم تولد خود تجربه می کنند.

علائم عفونت گوش چیست؟
سه نوع از عفونت های گوش وجود دارد که هرکدام ترکیبی از علائم مختلف است.اوتیت حاد شایع ترین عفونت گوش است. بخشی از گوش میانی آلوده و متورم شده و مایع در پشت پرده گوش قرار دارد.این باعث درد در گوش می شود، معمولا به عنوان گوش آسیب دیده است. کودک شما ممکن است تب را نیز داشته باشد.عفونت پرده گوش با افیوژن گاهی اوقات پس از عفونت گوش اتفاق می افتد.البته زمانی که مایع در پشت پرده گوش زمان طولانی باقی می ماند حتی اگر عفونتی نباشد .کودک مبتلا ممکن است علائم نداشته باشد اما یک پزشک قادر خواهد بود مایع پشت پرده گوش را با یک ابزار ویژه ببیند. اوتیت مزمن با افیوژن زمانی اتفاق می افتد که مایعات در گوش میانی به مدت طولانی باقی می مانندو یا دوباره و دوباره باز می گردند،حتی اگر عفونت وجود داشته باشد.برای بچه ها مبارزه با عفونت های جدید سخت تر می شود و همچنین می تواند شنوایی آنها را تحت تاثیر قرار دهد.

مطالب مشابه