تغییر محل تمرینات پرسپولیس؛ شاگردان کالدرون در ورزشگاه خیریه عمل تمرین می‌کنند

منبع: طرفداری

13

1398/5/20

20:01


تغییر محل تمرینات پرسپولیس؛ شاگردان کالدرون در ورزشگاه خیریه عمل تمرین می‌کنند

ورزشگاه شهید کاظمی بهسازی می‌شود.

طرفداری- چمن ورزشگاه شهید کاظمی باید به مدت 10 روز بهسازی شود و از همین رو محل تمرینات پرسپولیس به ورزشگاه خیریه عمل خواهد بود.

با هماهنگی‌های صورت گرفته و جهت جلوگیری از آسیب‌ رسیدن به چمن ورزشگاه شهید کاظمی از عصر فردا تمرینات تیم پرسپولیس در ورزشگاه خیریه عمل برگزار خواهد شد.

قرار است در این 10 روز اقداماتی برای بهسازی چمن ورزشگاه شهید کاظمی انجام شود.

مطالب مشابه