واژگونی کامیون، عاقبت حمل غیر اصولی بار + فیلم

منبع: رکنا

7

1398/5/20

21:21


 بی‌احتیاطی مالک یک کامیون درباره حمل صحیح و اصولی بار با خودرو، به واژگونی آن منجر شد.راننده کامیون در این حادثه به شدت مجروح شد.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو