نماز عید سعید قربان در مسجد بزرگ بایراکلی بلگراد

20

1398/5/20

21:54


'سعید نسوفوویچ' رئیس علمای جامعه اسلامی صربستان در مسجد بزرگ بایراکلی بلگراد در سخنانی ضمن تبریک عید سعید قربان این روز را عیدبزرگی خواند و مسلمانان را به همدلی و عطوفت بایکدیگر دعوت کرد.

نماز عید سعید قربان در مسجد بزرگ بایراکلی بلگراد

نماز عید سعید قربان در مسجد بزرگ بایراکلی بلگراد

عکس از ایرنا

تصویری


ویدئو