کنایه مجریان برنامه پایش به وضعیت اقتصادی

منبع: برترین ها

25

1398/5/20

23:36


مرتضی حیدری مجری_کارشناس برنامه پایش درباره وضعیت اقتصادی کشور گفت: مسئولین و کارشناسان امروز حوزه اقتصادی همان منتقدین دولت قبل هستند که امروز بدتر از قبل عمل کردند.

خبرگزاری مهر: مرتضی حیدری مجری_کارشناس برنامه پایش درباره وضعیت اقتصادی کشور گفت: مسئولین و کارشناسان امروز حوزه اقتصادی همان منتقدین دولت قبل هستند که امروز بدتر از قبل عمل کردند.

در صورت پخش نشدن ویدئو بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

کنایه مجریان برنامه پایش به وضعیت اقتصادی

تصویری


ویدئو