سایز پای خود را مطابق با استانداردهای جهانی ( US ، UK و Inches ) محاسبه کنید

منبع: دوستان

18

1398/5/22

11:30


برای به دست آوردن سایز کفش خود می توانید مراحل زیر را انجام دهید.

www.dustaan.com سایز پای خود را مطابق با استانداردهای جهانی ( US ، UK و Inches ) محاسبه کنید

پاهای خود را بدون جوراب و پوشش روی یک سطح صاف(یک تکه کاغذ بزرگتر از پاهای خود) قرار دهید.

روی همان سطح صاف پشت پایتان را به دیوار یا جسم ثابتی بچسبانید.

از قسمت بلند ترین انگشتتان مطابق شکل یک خط بکشید.

فاصله میان دیوار و خط کشیده شده را اندازه گیری و ثبت نمایید.

اندازه بدست آمده را با جدول زیر تطبیق دهید و سایز دقیق کفش خود را بیابید.

 

سایز زنانه

USسایز رایج در ایران(Euro)UKInchesطول کف پا (CM)
۴۳۵۲۸٫۱۸۷۵۲۰٫۸
۴٫۵۳۵۲٫۵۸٫۳۷۵۲۱٫۳
۵۳۵-۳۶۳۸٫۵۲۱٫۶
۵٫۵۳۶۳٫۵۸٫۷۵۲۲٫۲
۶۳۶-۳۷۴۸٫۸۷۵۲۲٫۵
۶٫۵۳۷۴٫۵۹٫۰۶۲۵۲۳
۷۳۷-۳۸۵۹٫۲۵۲۳٫۵
۷٫۵۳۸۵٫۵۹٫۳۷۵۲۳٫۸
۸۳۸-۳۹۶۹٫۵۲۴٫۱
۸٫۵۳۹۶٫۵۹٫۶۸۷۵۲۴٫۶
۹۳۹-۴۰۷۹٫۸۷۵۲۵٫۱
۹٫۵۴۰۷٫۵۱۰۲۵٫۴
۱۰۴۰-۴۱۸۱۰٫۱۸۷۵۲۵٫۹
۱۰٫۵۴۱۸٫۵۱۰٫۳۱۲۵۲۶٫۲
۱۱۴۱-۴۲۹۱۰٫۵۲۶٫۷
۱۱٫۵۴۲۹٫۵۱۰٫۶۸۷۵۲۷٫۱
۱۲۴۲-۴۳۱۰۱۰٫۸۷۵۲۷٫۶
۱۳۴۴۱۰٫۵۱۱۲۷٫۹
۱۴۴۵-۴۶۱۱۱۱٫۲۵۲۸٫۶

سایز مردانه

USسایز رایج در ایران(Euro)UKInchesطول کف پا (CM)
۶۳۹۵٫۵۹٫۲۵۲۳٫۵
۶٫۵۳۹۶۹٫۵۲۴٫۱
۷۴۰۶٫۵۹٫۶۲۵۲۴٫۴
۷٫۵۴۰-۴۱۷۹٫۷۵۲۴٫۸
۸۴۱۷٫۵۹٫۹۳۷۵۲۵٫۴
۸٫۵۴۱-۴۲۸۱۰٫۱۲۵۲۵٫۷
۹۴۲۸٫۵۱۰٫۲۵۲۶
۹٫۵۴۲-۴۳۹۱۰٫۴۳۷۵۲۶٫۷
۱۰۴۳۹٫۵۱۰٫۵۶۲۵۲۷
۱۰٫۵۴۳-۴۴۱۰۱۰٫۷۵۲۷٫۳
۱۱۴۴۱۰٫۵۱۰٫۹۳۷۵۲۷٫۹
۱۱٫۵۴۴-۴۵۱۱۱۱٫۱۲۵۲۸٫۳
۱۲۴۵۱۱٫۵۱۱٫۲۵۲۸٫۶
۱۳۴۶۱۲٫۵۱۱٫۵۶۲۵۲۹٫۴
۱۴۴۷۱۳٫۵۱۱٫۸۷۵۳۰٫۲
۱۵۴۸۱۴٫۵۱۲٫۱۸۷۵۳۱
۱۶۴۹۱۵٫۵۱۲٫۵۳۱٫۸
۱۷۵۰۱۶۱۳۳۳
۱۸۵۱۱۶٫۵۱۳٫۲۵۳۳٫۷
۱۹۵۲۱۷۱۴۳۴٫۶

توجه : یو کی uk استاندارد اندازه انگلستان و یو اس us استاندارد اندازه آمریکا می باشد.

بهترین زمان اندازه گیری سایز پا در پایان روز است که پا در بزرگترین حالت خود قرار دارد.

در اغلب افراد سایز پاها با هم متفاوت می باشد، پس بهترین کار اندازه گیری هر دو پا بوده و سفارش کفش مناسب می باشد.

استاندارد اندازه گیری در برخی مارک ها متفاوت بوده ، بنابراین از سفارش های اینترنتی اجتناب کرده و به صورت حضوری اقدام به خرید کفش نمایید.

۰/۵ ( ۰ نظر )

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو