«عُقبه» فرزند «صلت» بود که در منازل «جهینه» می‎زیسته و از آنجا امام حسین علیه السلام را همراهی کرده است. او در هنگامی که بسیاری از اطراف امام پراکنده شدند، سرفراز در خدمت امام باقی ماند. (1)

شهادت عقبة بن صلت

پی‎نوشت‎ها:

1- ابصارالعین، ص202.

2- همان .