بیمارستان روانپزشکی رازی

این بیمارستان در منطقه  ۲۰  شهر تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی  است که در سال 1342با ظرفیت 1375 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 1100 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : روانپزشکی

شهر ری - امین اباد  تلفن        ۵  -  ۵۵۹۰۳۰۳۱


بیمارستان روزبه

این بیمارستان در  منطقه  ۱۱   شهرتهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی  است که در سال 1319با ظرفیت 165 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 165 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : روانپزشکی

خیابان کارگر جنوبی  - بالاتر از میدان قزوین    تلفن   ۵  - ۵۵۴۱۹۱۵۱


بیمارستان و زایشگاه شوش

این بیمارستان در  منطقه     شهر تهران واقع شده و بیمارستانی تامین اجتماعی – درمانی است که در سال 1373با ظرفیت 24 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 24 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان وزایمان ،اطفال

میدان شوش        تلفن ۵۵۶۲۱۴۴۳


بیمارستان زایشگاه مادران

این بیمارستان در منطقه  ۷   شهر تهران واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال 1365با ظرفیت 48 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 30 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان و زایمان

خیابان دکتر بهشتی - میدان تختی - خیابان مهناز - کوی اریاوطن  تلفن  ۸۸۷۵۶۴۴۴

بیمارستان ساسان

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی بنیاد جانبازان – درمانی  است که در سال 1350با ظرفیت 200 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 208 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ کودکان ٬ اورژانس ٬ ارتوپدی ٬ چشم پزشکی ٬ نرولوژی ٬ قلب ٬CCU٬ICU٬Post CCU

بیمارستان سجاد

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال 1346با ظرفیت 100 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 128 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ کودکان ٬ اورژانس ٬ ارتوپدی ٬ چشم پزشکی ٬ گوش و حلق و بینی ٬ ارولوژی ٬ نرولوژی ٬CCU٬ICU

بیمارستان سوم شعبان

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی خیریه – درمانی است که در سال 1347با ظرفیت 220 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 186 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ کودکان ٬ زنان وزایمان ٬CCU٬Post CCU

بیمارستان سینا

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1256با ظرفیت 625 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 264 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ کودکان ٬ تالاسمی ٬ جراحی ٬ پیوند کلیه ٬ اورژانس ٬ ارتوپدی ٬جراحی مغز و اعصاب ٬ ارولوژی ٬ جراحی عروق ٬ICU , CCU

بیمارستان شرکت نفت

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی سایر دولتی – درمانی است که در سال 1336با ظرفیت 332تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 325 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ کودکان ٬ زنان وزایمان ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ ارولوژی ٬ گوش و حلق و بینی ٬ چشم پزشکی ٬ ارتوپدی ٬ روانپزشکی ٬ نرولوژی ٬ اورژانس ٬ جراحی ریه ٬ جراحی قلب ٬ICU٬Post CCU٬CCU

بیمارستان شریعت رضوی

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی تامین اجتماعی – درمانی است که در سال 1349با ظرفیت 120 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 117 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ کودکان ٬ قلب ٬ اورژانس ٬CCU

بیمارستان شریعتی

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1353با ظرفیت 649 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 449 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : جراحی ٬ کودکان ٬ زنان و زایمان ٬غدد ٬ نرولوژی ٬ روماتولوژی ٬ نوزادان ٬ گوارش ٬ انکولوژی ٬ پیوند مغز استخوان ٬ پیوند کلیه ٬ اورژانس ٬ ارتوپدی ٬ جراحی قلب ٬ نفرولوژی ٬ جراحی ترمیمی ٬ جراحی فک ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ جراحی کودکان ٬ ارولوژی ٬ ریه ٬ هماتولوژی ٬ICU , CCU ,IVF

بیمارستان شفا یحیائیان

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی  است که در سال 1326با ظرفیت 269 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 187 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : ارتوپدی ٬ اورژانس ٬ICU

بیمارستان شهدای تجریش

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی  است که در سال 1340با ظرفیت 380 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 297 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ کودکان ٬ زنان و زایمان ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ ارولوژی ٬ نرولوژی ٬ هماتولوژی ٬ سرطان ٬ غدد ٬CCU , ICU

بیمارستان شهدای هفتم تیر

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی  ست که در سال 1346با ظرفیت 152 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 205 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ ارتوپدی ٬ اورژانس ٬ دیالیز ٬ کودکان ٬ نرولوژی ٬ICU٬CCU

بیمارستان شهریار

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال 1350با ظرفیت 195 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 171 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ کودکان ٬ زنان و زایمان ٬ اورژانس ٬ICU , CCU

بیمارستان شهید اسماعیلی

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی  است که در سال 1354با ظرفیت 100 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 83 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : روانپزشکی ٬ اورژانس

بیمارستان شهید اکبر آبادی

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی  است که در سال 1336با ظرفیت 510 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 267تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : زنان وزایمان ٬ اورژانس ٬NICU٬ICU

بیمارستان شهید  دکتر لبافی نژاد

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی تامین اجتماعی – آموزشی است که در سال 1360با ظرفیت 400 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 294 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ عفونی ٬ ارولوژی ٬ نفرولوژی ٬ چشم پزشکی ٬CCU

بیمارستان شهید دکتر لواسانی

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی تامین اجتماعی – درمانی است که در سال 1332با ظرفیت 301 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 275 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ روانپزشکی ٬ قلب ٬ جراحی قلب ٬ICU٬CCU٬Post CCU

بیمارستان شهید دکتر هاشمی نژاد

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی است که در سال 1358با ظرفیت 200 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 163 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : ارولوژی ٬ نفرولوژی ٬ اورژانس ٬ دیالیز ٬ پیوند کلیه ٬ICU

بیمارستان شهید فهمیده

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی  است که در سال 1341با ظرفیت 54 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 50 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : کودکان ٬ عفونی ٬ اورژانس

بیمارستان شهید مدرس

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی  است که در سال 1354با ظرفیت 275 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 205 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ جراحی قلب ٬ ارولوژی ٬ نفرولوژی ٬ هماتولوژی ٬CCU٬ICU

بیمارستان شهید مطهری

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی  است که در سال 1351با ظرفیت 150 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 120تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : اورژانس ٬ سوختگی ٬ جراحی ترمیمی ٬ICU

بیمارستان شهید معیری

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی تامین اجتماعی – درمانی است که در سال 1343با ظرفیت 100تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : ارتوپدی

بیمارستان ضیائیان

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – درمانی است که در سال 1373با ظرفیت 155 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 115 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ کودکان ٬ جراحی ٬ زنان و زایمان ٬ نوزادان ٬ ارتوپدی ٬CCU , Post CCU

بیمارستان طرفه

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی دانشگاهی – آموزشی  است که در سال 1318با ظرفیت 180 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 121 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ چشم پزشکی ٬CCU

بیمارستان طوس

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال 1355 با ظرفیت 100 تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر 116 تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ جراحی ٬ زنان وزایمان ٬ اورژانس ٬CCU٬ICU

بیمارستان عیوض زاده

این بیمارستان در شهرستان تهران واقع شده و بیمارستانی خصوصی – درمانی است که در سال 1336با ظرفیت تخت ثابت, تأسیس, و در حال حاضر تخت دایر دارد.تخصصهای موجود در این بیمارستان عبارتند از : داخلی ٬ کودکان ٬ زنان و زایمان ٬ جراحی ٬ جراحی مغز و اعصاب ٬ ارولوژی ٬ جراحی فک ٬ جراحی ترمیمی ٬ چشم پزشکی ٬ ارتوپدی ٬ نرولوژی ٬  قلب ٬ روماولوژی ٬ نفرولوژی٬هماتولوژی ٬CCU , ICU