تیروئیدیت بعد از زایمان چیست/ صدای دکتر

منبع: نی نی بان

9

1398/5/23

21:32


در بسیاری از زنانی که دچار تیروئیدیت پس از زایمان می‌ شوند، ظرف 12 تا 18 ماه پس از شروع نشانه‌ ها، عملکرد تیروئید به حد طبیعی باز می‌ گردد اما در بعضی زنان که تیروئیدیت پس از زایمان را تجربه می‌ کنند، عوارض دائمی به‌ وجود می‌ آید. بسیاری از زنانی که دچار تیروئیدیت پس ‌از زایمان می‌ شوند، در مرحله‌ پرکاری یا کم‌ کاری تیروئید هستند که این حالت به درمان نیاز ندارد اما باید نحوه‌ عملکرد تیروئید هر 4 تا 8 هفته با آزمایش خون پایش شود.
دکتر سعید کلباسی، فوق تخصص غدد داخلی و متابولیسم، اطلاعاتی را در مورد تیروئید بعد از زایمان بیان می کند.


.اگر نتوانستید در کادر بالا پادکست را بشنوید، اینجا را کلیک کنید

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو