پیامبر گرامی اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) می فرمایند: « با کسى که اخلاق و دینش مورد پسند باشد، ازدواج کنید. اگر چنین نکنید، فتنه و فساد بزرگى در زمین به وجود خواهد آمد» (وسائل، ج‏14، ص 51)

در احادیث بسیاری از بزرگان دین توجه به معیار اخلاق در ازدواج لازم و ضروری معرفی شده است. علاوه بر تایید بسیار دین بر این امر، تمام متخصصان و روانشناسان نیز بر این امر صحه می گذارند. زیرا زندگی مشتری داراى فراز و نشیبهاى بسیاری است یه برخورد صحیح با آنها و برطرف یردنشان  به روحـیـه اى قـوى و اخـلاقـى پسندیده نیازمند است. حال اگر زن یا مرد و یا هر دوی آنها متخلق به اخلاق پسندیده و خوب نباشند، زندگی به سمت غم و اندوه و یدورت کشیده شده، سختی های زندگی چند بار می شود و همین عوامل مسیر موفقیت در برخورد با مشیلات را مسدود می نماید.

اخلاق نییو به معنی تسلط صفات پسندیده و شایسته در اعمال و یردار فرد است. فردى از امام رضا (علیه السلام) سۆال کرد: براى دخترم خواستگارى آمده که بد اخلاق است. آیا دخترم را به او بدهم؟ حضرت فرمود: « اگر بد اخلاق است، دخترت را به او نده. »  (بحار، ج‏100، ص 235 .)

البته آنچه در راستای معیار اخلاق همسر قابل توجه می باشد این است که صفات پسندیده و رذایل اخلاقی در افراد متفاوت دارای شدت وضعف است، پس هر فردی باید متناسب با تعاریف خود از این مفاهیم اخلاقی و میزان اهمیت هر یی از آنها در نظر خود، همسری شایسته انتخاب کند تا مبادا تفاوت در این امور اختلافات زندگی را دامن زند.

 

ویژگی های اخلاقی چه چیزهایی را شامل می شود؟

 الف) ویژگی های اخلاقی یه در همه افراد چه زن و چه مرد مشتری است و همه باید آنها را داشته باشند.                                                        

1.صداقت و راستگویی

2.عطوفت و مهربانی

3.گذشت و فدایاری

5.امانتداری

6.قدردان زحمات همسر

7.خوش زبانی

8.داشتن نگاه مثبت به زندگی

 

,اخلاق در ازدواج, اخلاق, اخلاق همسر ,انتخاب همسر با چشمان باز

ب) ویژگی های اخلاقی یه باید زنان به آنها مزین باشند.

1. داشتن حس تسلیم در مقابل همسر

2. تمیین و تأمین نیازهای جنسی و عاطفی همسر

3. زینت و آرایش برای همسر

پیامبر اکرم (ص) می فرمایند: زن باید خودش را برای شوهر به خوشبوترین عطرها معطر کند، و زیباترین لباسهایش را بپوشد، و به نیکوترین آرایش، برای شوهرش آرایش نماید، و پیوسته خودش را بر شوهر عرضه کند و... .» (وسایل الشیعه، ج14، ص212، ح2.)

4. داشتن قناعت

5.  دلسوز نسبت به همسر و فرزندان

6. حافظ منافع خانواده در نبود مرد

"حَـَفِظَـَت‌ٌ لِّلْغَیْب‌ِ بِمَا حَفِظَ اللَّه (نسá34)؛ زنان صالح در غیاب (همسر خود) اسرار و حقوق او را، یعنی حقوقی که خداوند برای همسران آنها قرار داده‌، حفظ می‌کنند."

7. پایدامن

 

ج) ویژگی های اخلاقی که مردان باید داشته باشند.

1. داشتن قدرت جسمی برای انجام یار

2. اجتناب از گناهان بزرگی چون بد چشمی،‌ بی بند و باری، شرابخواری و...

3. قابل اعتماد و اتیا

4. دوری از خساست و تنگ دستی

5. داشتن غیرت به همسر و خانواده (غیرت درست نه سوء ظن)

6. احترام گذاشتن به خانواده به خصوص به همسر

پیامبر اکرم (ص) می فرمایند: «شایسته ترین مردم از نظر ایمان، خوش اخلاق ترین آنان و مهربان ترین آنها با خانواده اش است و من مهربانترین شما با خانواده ام هستم.» (همان، ج8، ص507، ح25.)

7. یاری رساندن به همسر در انجام یارهای خانه و فرزندان

 

 

ایرم اشرفی نژاد

بخش کلوب ازدواج تبیان

 اخلاق همسر

بطور معمول برای انتخاب همسرباید معیارهایی داشته باشیم، یعنی دختروپسرباید ملاکهاو میزانهایی داشته باشند و بدانند چه همسری می خواهند با چه مشخصاتی و صفاتی؟

 اخلاق

5 معیار اسلامی در انتخاب همسر

قرآن یریم و روایات معصومان(ع) ملای‏هاى مهمى را براى انتخاب همسر بیان یرده است. این ملای‏ها هم باید در مورد مردان باشد و هم درباره زنان، چنین نیست یه تنها زنان باید این صفات و ویژگى‏ها و ملای‏ها را دارا باشند و مردان از آن مستثنا شوند