بایرن مونیخ نمی‌خواهد 40 میلیون یورو برای تیمو ورنر بپردازد؛ انتقال مهاجم جوان به تابستان بعدی موکول خواهد شد؟

منبع: طرفداری

51

1398/5/25

07:55


بایرن مونیخ نمی‌خواهد 40 میلیون یورو برای تیمو ورنر بپردازد؛ انتقال مهاجم جوان به تابستان بعدی موکول خواهد شد؟

قرارداد مهاجم جوان در تابستان سال بعد با لایپزیش به اتمام می رسد و او می تواند به صورت بازیکن آزاد به تیمی دیگر برود.

طرفداری- انتقال تیمو ورنر به بایرن مونیخ مدت هاست در رسانه های فوتبال آلمان مطرح است ولی به نظر می رسد باواریایی ها عزمی جدی برای این انتقال ندارند. در واقع بایرن مونیخ قصد ندارد در تابستان جاری مهاجم جوان را به خدمت بگیرد و به دنبال استخدام وی در تابستان آینده به صورت بازیکن آزاد است.

به گزارش بیلد، به نظر نمی رسد که انتقالی در این تابستان برای مهاجم لایپزیش صورت گیرد. لایپزیش می خواهد مهاجم خود را با 40 میلیون یورو به فروش برساند. این در حالی است که بایرن مونیخ هنوز پیشنهادی جدی ارائه نکرده و در عین حال، حاضر نیست مبلغی بیش از 25 میلیون یورو نیز برای ورنر بپردازد.

بایرن مونیخ اخیرا جذب پریشیچ را تکمیل کرده ولی در عین حال نتوانست برای خرید لروی سانه کاری انجام دهد. در خصوص ورنر نیز خود بازیکن خواهان پیوستن به جمع باواریایی ها است ولی با توجه به اخبار مطرح شده، بایرن مونیخ ترجیح می دهد وی را تابستان سال بعد به صورت بازیکن آزاد به خدمت گیرد. همچنین نیکو کواچ هنوز درخواستی از مدیران باشگاه برای خرید ورنر نکرده است.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو