علت بیکاری فارغ‌ التحصیلان دانشگاه را ببینید!!

منبع: پرشین وی

12

1398/5/25

08:05


دکتر , مهندس بیکار , بیکاران باسواد توقع پشت‌میز نشینی دارند

علت بیکاری فارغ‌ التحصیلان دانشگاه را ببینید!!

بیکاری امروزه یکی از معضلات مهم جوانان و فارغ التحصیلان دانشگاهی است که بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران در گفتگوی اخیر خود گفته که نسبت بیکاران باسواد به بی سواد ۳ به ۱ شده و بیکاران باسواد توقع پشت میز نشینی دارند.  کاریکاتوری درباره علت بیکاری فارغ‌ التحصیلان دانشگاه را در ادامه در پرشین وی می توانید مشاهده کنید

بیکاری فارغ‌ التحصیلان دانشگاه

بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران با اشاره به اینکه نسبت بیکاران باسواد به بی‌سواد ۳ به ۱ است گفت:
عدم تناسب رشته های دانشگاهی با نیاز بازار کار و عدم نظارت بر اجرای صحیح آموزش، بیکاران بیسواد کشور را تبدیل به بیکار با سواد کرده است…

علت بیکاری فارغ‌ التحصیلان

بیکاری فارغ‌ التحصیلان دانشگاه

علت بیکاری فارغ‌ التحصیلان

تسنیم

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو