هشدار جدی آشنا به مخالفان ظریف

منبع: برترین ها

8

1398/5/25

08:53


مشاور روحانی به مخالفان ظریف هشدار داد.

برترین‌ها: مشاور روحانی به مخالفان ظریف هشدار داد.

حسام الدین آشنا در توئیتر: کاری نکنید ظریف مجبور شود به جای دفاع صرف، به موانع داخلی تحقق سیاست خارجی عزتمند حمله کند. بدانید او در هنگام حمله چندان هم ظریف نیست.

هشدار جدی آشنا به مخالفان ظریف

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو