جمع بازیکنان اسقلال در رستوران خسرو حیدری

منبع: آرگا

14

1398/5/25

08:56


خسرو حیدری از بازیکنان تیم استقلال به تازگی رستورانی تاسیس کرده است که جمعی از همبازی ها و بازیکنان استقلال در روز گذشته در این رستوران حضور داشته اند و عکسی جدید از خود در این رستوران منتشر کرده اند.

علی کریمی، وریا غفوری، سید حسن حسینی و خسرو حیدری از بازیکنانی هستند که در رستوران جدید و شیک خسرو حیدری حضور داشته اند خسرو حیدری بعد از خداحافظی از تیم استقلال مشغول تاسیس این رستوران است.

جمع بازیکنان اسقلال در رستوران خسرو حیدری

تصویری


ویدئو