فال قهوه امروز / 25 مرداد ماه

منبع: رکنا

11

1398/5/25

09:05


فال قهوه امروز /  25 مرداد ماه

لامپ در فال قهوه : به سوی روشنی و خوشبختی گام بر می دارید و در ازدواج خوشبخت خواهید شد.

 

ماه در فال قهوه : عشق، نامزدی، ازدواج، با همسری خوش اخلاق و صاحب مقام ازدواج می کنید.

 

نخود در فال قهوه : نشانگر غم و اندوهی اندک است، در اثر مقاومت آن را پشت سر خواهید گذاشت.

 

هواپیما در فال قهوه :  مسافرت طولانی و دلپذیری خواهید داشت، نشانگر راه سریعی است به سوی هدف.

 

نوزاد در فال قهوه : رهایی از غصه های کوچک - آرامش خانواده

 

حصار در فال قهوه :  در بند قرار گرفتن - جای امن - چند صباحی احتیاط کنید.

 

صندلی در فال قهوه : محبت و دلگرمی - از طرف دوستان به شما محبت می شود و هدیه گرانبهایی دریافت خواهید کرد - بهتر شدن کارها از هر نظر - ارتقا در کار _ ریاست

تصویری


ویدئو