پله برقی فروشگاه پای دختر بچه را بلعید + فیلم

منبع: رکنا

6

1398/5/25

09:47


نقص فنی در پیاده‌روی متحرک شیبدار یک فروشگاه باعث گیر کردن پای یک دختر بچه در آن شد. پس از این اتفاق، مادرش به کمک مردم بی درنگ به کمک او شتافتند و قبل از وقوع حادثه‌ای ناگوار، پای او را خارج کردند.

گفتنی است؛ پیاده‌روهای متحرک شیبدار شکل خاصی از پله برقی‌ها هستند که در مراکزی مانند فرودگاه‌ها به کار گرفته می‌شوند.

تصویری


ویدئو