استایل افسانه پاکرو در جشن عکاسان سینما ۹۸ / تصاویر

استایل افسانه پاکرو در جشن عکاسان سینما ۹۸ / تصاویر


منبع: گهر

361

1398/5/25

10:41


افسانه پاکرو بازیگر سینما و تئاتر ، با استایل متفاوت در  پنجمین جشن عکاسان سینمای ایران حضور یافت.

در ادامه عکسهای افسانه پاکرو را در این جشن مشاهده می کنید

افسانه پاکرو در جشن عکاسان سینما

659445 Gahar ir استایل افسانه پاکرو در جشن عکاسان سینما 98 / تصاویر

872905 Gahar ir استایل افسانه پاکرو در جشن عکاسان سینما 98 / تصاویر

639335 Gahar ir استایل افسانه پاکرو در جشن عکاسان سینما 98 / تصاویر

افسانه پاکرو در پنجمین جشن عکاسان سینما

738831 Gahar ir استایل افسانه پاکرو در جشن عکاسان سینما 98 / تصاویر

124382 Gahar ir استایل افسانه پاکرو در جشن عکاسان سینما 98 / تصاویر

استایل افسانه پاکرو در جشن عکاسان سینمای ایران ۹۸

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو