شهرستان زیبای پارسیان + عکس

منبع: همگردی

12

1398/6/20

09:44


شهرستان پارسیان از شهرهای زیبای استان هرمزگان است که از شمال به کوه های حدفاصل شهرستان لامرد و از جنوب به کوهپایه های جنوبی حدفاصل خلیج فارس معروف به لمبیر منتهی می شود.

photo by: sherry.hosseini

ID instageam: gitanema

شهرستان پارسیان هرمزگان

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو