ویدیو؛ پلی به گذشته - اولین گل لوئیز گارسیا برای لیورپول (2004)

منبع: طرفداری

7

1398/6/20

12:11


طرفداری - در چنین روزی در سال 2004 لوئیز گارسیا اولین گلش را برای لیورپول در آنفیلد به ثمر رساند.باشگاه لیورپول یادی از این گل کرده است.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو