ذوب یخ‌های آلاسکا + عکس

ذوب یخ‌های آلاسکا + عکس


14

1398/6/20

12:39


با افزایش بی‌سابقه‌ی دمای هوا در آلاسکا، یخ‌ها زودتر از موعد آب شده و تاثیرات نامطلوبی بر زندگی مردم این منطقه گذاشته‌اند.

ذوب یخ‌های آلاسکا + عکس

ذوب یخ‌های آلاسکا + عکس

ذوب یخ‌های آلاسکا + عکس

ذوب یخ‌های آلاسکا + عکس

ذوب یخ‌های آلاسکا + عکس

ذوب یخ‌های آلاسکا + عکس

ذوب یخ‌های آلاسکا + عکس

ذوب یخ‌های آلاسکا + عکس

ذوب یخ‌های آلاسکا + عکس

ذوب یخ‌های آلاسکا + عکس

میزان

تصویری


ویدئو