فوتبالیست های متولد امروز؛ 11 سپتامبر

فوتبالیست های متولد امروز؛ 11 سپتامبر


منبع: طرفداری

8

1398/6/20

14:21


فوتبالیست های متولد امروز؛ 11 سپتامبر

طرفداری- امروز چهارشنبه، 20 شهریور 1398 برابر با 11 سپتامبر 2019 است.

فرانس بکن بائر (74)

اریک آبیدال (40)

دیوید پیزارو (40)

آندره آ دوسنا (38)

​​​​

دژان استانکوویچ (41)

اسلاون بیلیچ (51)

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو