دانلود تمامی قسمت های پیکی بلایندرز peaky blinders

منبع: نوداد

88

1398/7/6

21:27


در دهه 20 که گروه های گنگستری در شهر بیرمنگهام واقع در انگلستان بسیار زیاد شده است، یک گروه گنگستر سعی میکند خود را در این دهه به قدرت برساند…

تصویری


ویدئو