استخدام نیروی کار جهت کار در قهوه خانه در سیرجان

26

1398/7/14

09:20


به نیروی کار جهت کار در قهوه خانه در سیرجان نیازمندیم.
موبایل: 0913xxxxxxx (نمایش کامل)
آیا میدانید؟
مطابق قوانین جذب نیرو و استخدام کشور، هیچ شرکت یا ارگانی برای استخدام یا مصاحبه یا آموزش قبل از استخدام و غیره حق دریافت هیچگونه وجهی از شما ندارد، مگر اینکه دارای مجوز رسمی از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور باشد.

تصویری


ویدئو