(ویدئو) مهر مادری؛ سگی از که از غذایش می‌گذرد تا به توله هایش غذا دهد

منبع: فرارو

13

1398/7/30

10:10


در این ویدئوی جالب دیده می‌شود که وقتی غذا برای یک سگ می‌گذارند، او آن را نمی‌خورد. در عوض، غذا را برمی دارد و آن را برای توله هایش که کمی دورتر هستند می‌برد.

منبع: نیوزفلر

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو