(ویدئو) تنبیه جنون آمیز دانش آموز توسط معلم در کلاس درس

منبع: فرارو

13

1398/7/30

10:49


تنبیه جنون آمیز یک دانش‌آموز توسط معلمش در کلاس مدرسه‌ای در هند در مقابل دیدگان همکلاسیهایش به سوژه رسانه‌ها تبدیل شد. در این ویدئو دیده می‌شود که معلم یکی از شاگرد‌های کلاس را به شکل بی رحمانه‌ای مورد ضرب و وشتم قرار می‌دهد.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو