علی مطهری به یک دانشجو: قرص ضدبارداری هم همراه من هست! +فیلم

منبع: ساتین

26

1398/8/14

11:10


فیلمی از اظهارات زننده علی مطهری نایب رئیس سابق مجلس شورای اسلامی منتشر شده است که در جواب سوال یک دانشجو می گوید: «قرص ضدبارداری هم بخواهی دارم!»

مطهری در توضیح این فیلم جنجالی گفته است: مزاح مورد نظر با یک دانشجوی پسر بوده است نه دانشجوی دختر.

مطهری افزود: از دعوت کننده و برگزارکننده این برنامه انتظار چنین رفتاری نمی رفت!

دانلود

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو