سنگین ترین حکم برای راننده پورشه مرگ اصفهان! / مجازات مخصوص پولدارها !

منبع: رکنا

10

1398/8/14

11:39


سنگین ترین حکم برای راننده پورشه مرگ اصفهان! / مجازات مخصوص پولدارها !

به گزارش رکنا ، سخنگوی قوه قضاییه گفت : خبری چندی پیش در برخی رسانه‌ها منتشر شد در رابطه با تصادف اصفهان (پورشه‌ سوار) که منجر به قتل شهروندان شد و در حاشیه این تصادف فردی مصاحبه کرد که دیه را پرداخت می کند و آنطور عنوان شد که دادگاه اصفهان به پرداخت دیه و مجازات جایگزین حبس او را محکوم کرده که بازدارنده نیست. این خبر صحت نداشت و مستندش را آوردم. دادگاه اصفهان رای بسیار شایسته‌ای صادر کرده است.

وی تاکید کرد: طبق حکم صادره راننده به یک فقره دیه کامله برای قتل و ۱۰ فقره دیه جراحات وارد شده به مصدوم قبل از فوت که غیرموثر در قتل بوده و دیگر اینکه راننده مقصر به ۳ سال حبس محکوم شده که دو سال آن قطعی است و دادگاه یکسال را تعلیق کرده است.

وی ادامه داد: همچنین دادگاه دستوراتی صادر کرده و از آنجا که راننده پولدار و اهل مسافرت خارج از کشور بود او را دو سال ممنوع الخروج کرده که از کشور خارج شود و دیگر اینکه راننده آگاه به شان و منزلت کرامت نیست و برهمین مبنا در حکم صادره آمد که او دو جلد کتاب در کرامت انسانی مطالعه کند و گزارش را به اجرای احکام بدهد.

وی افزود: راننده که در یک سال مجازات تعلیقی دارد باید در هر ماه ۴ شبانه روز در مراکز بهزیستی که محل معلولین و معلولین ناشی از تصادفات است به خدمت رسانی به معلولین مبادرت کند لذا این حکم جای تحسین دارد و برای سایر همکاران قضایی در بخش های دیگر الگوست که بتوانند از الگوی این دادنامه در بخش خدمت رسانی به معلولین مراکز توانبخشی بهزیستی استفاده کرده و کمک کنند.

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو