جزییات زلزله ۵.٩ ریشتری در ایران

منبع: برترین ها

40

1398/8/17

02:37


این زمین لرزه در ساعت ٢:٢٠ در تبریز، اردبیل، رشت و طالقان احساس شده است

ایسنا: این زمین لرزه در ساعت ٢:٢٠ در تبریز، اردبیل، رشت و طالقان احساس شده است

برنامه زلزله نگاری جهانی شدت این زمین لرزه را ۵.٩ ریشتر اعلام کرده است

تصویری


ویدئو