لحظه‌ی وقوع زلزله در استان‌های آذری‌نشین

منبع: برترین ها

15

1398/8/17

07:54


ایسنا این فیلم ۱۱ ثانیه‌ای را از وقوع زلزله شدید در استان‌های شمال غربی کشور منتشر کرده که لحظه وقوع زلزله را نشان می دهد.

ایسنا این فیلم ۱۱ ثانیه‌ای را از وقوع زلزله شدید در استان‌های شمال غربی کشور منتشر کرده که لحظه وقوع زلزله را نشان می دهد.

در صورت پخش نشدن ویدئو بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

لحظه‌ی وقوع زلزله در استان‌های آذری‌نشین

مطالب مشابه