مردم کدام استان بزن‌ بهادرتر هستند؟!

منبع: دوستان

13

1398/8/17

09:47


سازمان پزشکی قانونی آمار نزاع در ۶ ماه نخست سال ۹۸ را منتشر کرده است. معمولاً استان‌هایی که بیشترین جمعیت را دارند، بیشترین آمار دعوا و درگیری را هم دارند. برای درک بهتر در اینجا میزان نزاع را نسبت به جمعیت استان می‌بینیم.

 

www.dustaan.com مردم کدام استان بزن‌ بهادرتر هستند؟!

Looks like you have blocked notifications!