مردم کدام استان بزن‌ بهادرتر هستند؟!

منبع: دوستان

6

1398/8/17

09:47


سازمان پزشکی قانونی آمار نزاع در ۶ ماه نخست سال ۹۸ را منتشر کرده است. معمولاً استان‌هایی که بیشترین جمعیت را دارند، بیشترین آمار دعوا و درگیری را هم دارند. برای درک بهتر در اینجا میزان نزاع را نسبت به جمعیت استان می‌بینیم.

 

www.dustaan.com مردم کدام استان بزن‌ بهادرتر هستند؟!

Looks like you have blocked notifications!

تصویری


ویدئو