اسامی قربانیان جمعه خونین میانه / 2 دختر دهه هشتادی میان فوت شدگان

منبع: رکنا

7

1398/8/17

19:31


اسامی قربانیان جمعه خونین میانه / 2 دختر دهه هشتادی میان فوت شدگان

اسامی و هویت فوت شدگان زلزله دیشب آذربایجان شرقی در شهرستان میانه به شرح زیر است:

(۱) زهرا عابدی فرزند اصغر متولد ۱۳۸۸

(۲) ریحانه قربانی فرزند غلامرضا متولد ۱۳۸۵

(۳) اسرافیل محمدزاده ورنکش فرزند لطفعلی متولد ۱۳۴۹

(۴) گلی جلیلی فرزند محمد متولد ۱۳۵۱

(۵) خاتون رضازاده فرزند عباسعلی متولد ۱۳۲۰

مطالب مشابه


تصویری


ویدئو