درخواست عاجزانه خدمتکار بنگلادشی در عربستان برای بازگشت به کشورش! +فیلم

منبع: دوستان

17

1398/8/17

19:54


میدل ایست آی: یک خدمتکار بنگلادشی ساکن عربستان با انتشار تصاویر ویدئویی عاجزانه از دولت کشورش درخواست کمک کرده است.

این زن بنگلادشی که در یک توالت پنهان شده است با تهیه ویدئویی خواستار بازگشت به کشورش شده و می گوید کارفرمایان سعودی وی را آزار و اذیت کرده و گرسنه نگه داشته اند.

این زن ۲۵ ساله می گوید کارفرمایانش وی را مورد آزار و اذیت جنسی قرار داده و روغن داغ روی دستانش ریخته اند.

Looks like you have blocked notifications!

تصویری


ویدئو