توفیق روحانیت در جنگ نرم مستلزم حفظ و تقویت روحیه انقلابی است

منبع: حوزه

7

1398/8/17

21:18


حوزه/ عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) توفیق روحانیت در جنگ نرم را در سایه حفظ و تقویت روحیه و منش انقلابی دانست.

توفیق روحانیت در جنگ نرم مستلزم حفظ و تقویت روحیه انقلابی است

زهرا روح اللهی در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری حوزه با بیان این که باید در مواجهه با جنگ نرم فرهنگی دشمن، نگاه جامع و همه جانبه داشت و از تک بُعدی نگری به قضایا پرهیز نمود، اظهار داشت: بیانات و رهنمودهای مقام معظم رهبری در خصوص چگونگی درک جنگ نرم و نوع مواجهه با آن، بهترین نسخه در اختیار ماست که اگر به آن توجه و عمل کنیم، قطعاً در این مسیر با توفیقات بسیاری همراه خواهیم بود.

وی افزود: در واقع ما باید در وهله نخست باور داشته باشیم که دشمن در مقابله با ما علاوه بر نبرد اقتصادی در یک جنگ تمام عیار فکری و فرهنگی است و در مرتبه بعد هوشیار و آگاه باشیم که برای موفقیت در چنین مقابله ای، طرح و برنامه هدفمند در قالب برنامه های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت نیاز داریم.

عضو انجمن تاریخ پژوهان حوزه علمیه قم در ادامه با اشاره به این که یکی از رسالت های مهم حوزه انقلابی، حفظ و تقویت آمادگی خود برای خنثی کردن توطئه های دشمن در جنگ نرم است، گفت: بی شک این مهم در سایه حفظ و ارتقای روحیه و اندیشه انقلابی در میان حوزویان صورت می گیرد و به همین خاطر است که دشمن به شدت از حوزه انقلابی واهمه دارد.

۳۱۳/۸