سیاستمدار آلمان هنگام سخنرانی سکته کرد + فیلم

منبع: رکنا

11

1398/8/17

21:40


هاور 41 ساله بدشواری کلمات را بر زبان آورد و قتی او ساکت ‌شد و دیگر نمایندگان متوجه ‌شدند که حال هاور بد شده است، دوربین جای دیگر مجلس را نشان می‌دهد تا بیهوش شدن هاور پخش نشود.

چند تن از نمایندگان به کمکش می‌روند. پس از مدتی، آمبولانس و پزشکان به آنجا می رسیدند و او را به بیمارستان منتقل کردند. اعلام شد حال او خوب است و خطری جان او را تهدید نمی‌کند.

پس از این قضیه، مجلس به کار خود ادامه داد.

تصویری


ویدئو