میرسعیدی جانشین علی اکبر صالحی در معاونت خرید ایران خودرو می شود

منبع: عصر خودرو

40

1398/8/17

22:53


در صورت تایید نهایی هیات مدیره

میرسعیدی جانشین علی اکبر صالحی در معاونت خرید ایران خودرو می شود

به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو»، قرار است در صورت توافق سیدحسین میرسعیدی همین هفته بر صندلی معاونت خرید ایران خودرو تکیه بزند .

دانلود با کیفیت

مطالب مشابه