کابوس زباله در نیویورک

کابوس زباله در نیویورک


8

1398/8/17

23:02


یکی از معضلاتی که در شهر "نیویورک" آمریکا بسیاری از مردم با آن رو‌به‌رو هستند، مسئله جمع‌آوری زباله‌ها و انباشت آنها در معابر اصلی شهر است؛ این شهر سالانه "14 میلیون تن" زباله تولید می‌کند که نسبت به دیگر شهر‌های جهان بسیار بیشتر است.

کابوس زباله در نیویورک

کابوس زباله در نیویورک

کابوس زباله در نیویورک

کابوس زباله در نیویورک

کابوس زباله در نیویورک

کابوس زباله در نیویورک

کابوس زباله در نیویورک