برندگان مسابقه عکاسی آب و هوای سال ۲۰۱۹ +تصاویر زیبا

برندگان مسابقه عکاسی آب و هوای سال ۲۰۱۹ +تصاویر زیبا


14

1398/8/17

23:10


برندگان مسابقه عکاسی آب و هوای سال ۲۰۱۹ از میان بیش از ۵۷۰۰ عکس ارسالی توسط جامعه هواشناسی انگلیس انتخاب شدند.

برندگان مسابقه عکاسی آب و هوای سال ۲۰۱۹ +تصاویر زیبا