بحران فاضلاب و اقدام قابل تامل امام جمعه اهواز

منبع: برترین ها

12

1398/8/17

23:41


نماز جماعت موسوی فرد امام جمعه اهواز در خیابان های منطقه (عین دو) و در کنار فاضلاب گسترده را برای جلب توجه مسئولین به این مشکل را ببینید.

برترین‌ها: نماز جماعت موسوی فرد امام جمعه اهواز در خیابان های منطقه (عین دو) و در کنار فاضلاب گسترده را برای جلب توجه مسئولین به این مشکل را ببینید.

در صورت پخش نشدن ویدئو بر روی تصویر زیر کلیک کنید.

بحران فاضلاب و اقدام قابل تامل امام جمعه اهواز

مطالب مشابه