یکی از سارقان مسلح حمله‌ور به اوزیل و کولاشیناچ به 10 سال زندان محکوم شد

منبع: طرفداری

20

1398/8/17

23:41


یکی از سارقان مسلح حمله‌ور به اوزیل و کولاشیناچ به 10 سال زندان محکوم شد

کولاشیناچ با دو سارق حرفه ای و سابقه دار درگیر شده است.

طرفداری- در تابستان گذشته، حمله سارقان مسلح به اتومبیل مسوت اوزیل بسیار خبرساز شد. اتومبیل مسوت اوزیل در خیابان های لندن مورد هجوم سارقان مسلح قرار گرفت. آنها با چاقو به سمت اوزیل حمله ور شدند اما با دخالت به موقع سئاد کولاشیناچ، سارقان مجبور به فرار شدند.

به نقل از اسکای اسپورت؛ سه ماه پس از این حادثه، دادگاه محاکمه سارق اصلی به نام اشلی اسمیت برگزار و او به 10 سال زندان محکوم شد. وی سارقی شناخته شده در لندن است که سابقه چند سرقت مسلحانه دیگر در حوالی محل حمله به اوزیل و کولاشیناچ را در پرونده خود دارد. در اصل او ژانویه گذشته پس از 42 ماه زندان به طور مشروط آزاد شده بود. این جنایتکار حرفه ای چند ماه قبل از حمله به اتومبیل اوزیل، در سرقت از خانه سائد کولاشیناچ نیز دست داشته است. اسمیت و هم دست او درحالیکه صورت خود را پوشانده بودند، با موتورسیکلتی مسروقه به مسوت اوزیل و همسر او حمله کردند و قصد زورگیری از آنها را داشتند. هدف آنها 2 ساعت مچی اوزیل و همسرش مجموعا به ارزش 200 هزار پوند بود اما با دخالت به موقع کولاشیناچ، این سرقت به سرانجام نرسید.

هم دست اسمیت، جوردن نوردوور نیز دستگیر شده است و دادگاه محاکمه او در ماه نوامبر برگزار خواهد شد.

سارقان حمله کننده به اوزیل و کولاشیناچ

در عکس بالا، جوردن نوردوور در سمت و اشلی اسمیت (سارق اصلی) در سمت چپ راست قرار دارند.


مطالب مشابه