بسکتبال NBA؛ خلاصه عملکرد دیمین لیلارد مقابل بروکلین نتس (کسب 60 امتیاز)

منبع: طرفداری

57

1398/8/18

18:24


طرفداری- در جریان شکست پورتلند تریل بلیزرز مقابل بروکلین نتس، دیمین لیلرد موفق به کسب 60 امتیاز شد تا اولین بازیکن این فصل لقب بگیرد که به 60 امتیاز در یک بازی می رسد. این بیشترین امتیاز دیمین لیلرد در یک بازی بود.

مطالب مشابه