بسکتبال NBA؛ خلاصه عملکرد لوکا دانچیچ مقابل نیویورک نیکس (کسب 38 امتیاز، 14 ریباند و 10 اسیست)

منبع: طرفداری

58

1398/8/18

18:29


طرفداری- در جریان شکست دالاس موریکس مقابل نیویورک نیکس، لوکا دانچیچ با ثبت 38 امتیاز، 14 ریباند و 10 اسیست به چهارمین تریپل دابل این فصلش رسید و بیشترین امتیاز دوران حرفه ای اش را کسب کرد.

مطالب مشابه